Wednesday, May 6, 2015

Kort öronstatus!

Ett på väg upp och ett .. Precis som Lovis såg ut länge..


No comments: